Contact & about

Dr Anna Juchnowicz uses artist’s books as a way to combine visual arts and storytelling. Her areas of interest are both traditional, manually bound book objects, and conceptual, such as performances, art installations. She graduated from the University of Wrocław, Poland with a Master’s degree in Ethnology and Cultural Anthropology, and from the Academy of Art and Design in Wrocław with a Bachelor’s degree in Media Art, and also one-year postgraduate studies Interdisciplinary Printmaking. She teaches artistic printmaking, book arts, visual storytelling, graphic design. Her other interests are: permaculture, land art, intimist literature, the multidimensional spacetime continuum, theatre, staged photography…

Selected publications / wybrane publikacje:

  • What if my artist’s book is not really an object…, w: Artist’s Book Yearbook 2018-2019, red. Sarah Bodman, Tom Sowden, wyd. Impact Press 2017, ISBN 978-1-906501-12-9
  • Let’s call it Lace Stitch, w: Artist’s Book Yearbook 2020-2021, red. Sarah Bodman, Tom Sowden, wyd. Impact Press 2019, ISBN 978-1-906501-18-1
  • Odebrane, wysłane, szkice. Autograf wobec deindywidualizacji, w: Szary Kruk, red. Aleksander Baliński, wyd. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2020, ISBN 978-83-66271-27-2
  • Ogrody w głowach poetek, w: O miłości słów kilka. Wybrane aspekty miłości w literaturze i sztuce, red. Magdalena Śliwa, Izabela Mołdoch-Mendoń, wyd. Wydawnictwo Naukowe Tygiel 2020, ISBN 978-83-66489-34-9
  • Powielanie jako wędrówka. O książce z perspektywy twórcy obiektów unikatowych, w: Sztuka Edycji, red. Agnieszka Markuszewska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, ISSN 2084-7963 (print) 2391-7903 (online)
  • People and books. Am I reimagining something?, w: The Blue Notebook, red. Sarah Bodman, Tom Sowden, wyd. Impact Press 2022, ISSN 1751-1712 (print), 1751-1720 (online)
  • Inna forma: książka artystyczna jako reinterpretacja „czarnej sztuki”, w: Sztuka Edycji, red. Agnieszka Markuszewska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2022 , ISSN 2084-7963 (print), 2391-7903 (online)

☛ Dr Anna Juchnowicz korzysta z książki artystycznej jako sposobu na połączenie sztuki opowiadania i sztuk wizualnych. Jej obszar zainteresowań to zarówno tradycyjne, ręcznie wykonane obiekty książkowe, jak i konceptualne, takie jak performance, instalacja. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, z tytułem magistra Etnologii i Antropologii Kultury, oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, z tytułem licencjata na kierunku Sztuka Mediów, gdzie ukończyła także studia podyplomowe Interdisciplinary Printmaking. W styczniu 2019 roku obroniła pracę doktorską pt. „Na pograniczu tekstu i obrazu: książki artystyczne inspirowane poezją Safony oraz zagadnienia nieobecności”. Uczy grafiki artystycznej, sztuki książki, narracji wizualnej, projektowania graficznego. Jej inne zainteresowania to: permakultura, sztuka ziemi, intymistyka, teatr, fotografia inscenizowana, wielowymiarowe kontinuum czasoprzestrzeni…